FAQ's

The Corona situation,

Delays may occur for letters and registered mail due to national situation or local restrictions. We daily follow the situation carefully and handle all goods hygienic and with greatest care!

Förseningar kan förekomma för brev och rekommenderad post beroende på nationell situation eller lokala restriktioner. Vi följer dagligen utvecklingen och hanterar alla varor hygieniskt och med största försiktighet!

Mikael Wilhborg CEO / urdelar.se